נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שוסהיים, אלי יוסף

זילברשטיין, יצחק, ואלי שוסהיים. "לידת אנאנצפלוס (anencephaly) לצורך תרומת איברים – שו"ת" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 48-49.
אלישיב, יוסף, ואלי שוסהיים. "חילול שבת כדי למנוע הפסקת הריון – שו"ת" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 279-281.
וולדנברג, אליעזר, ואלי שוסהיים. "ניתוח קיסרי לאחר המוות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 36-38.
שוסהיים, אלי, ויצחק זילברשטיין. "לידת אנאנצפלוס לצורך תרומת איברים – שו"ת" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 5-7.
אלישיב, יוסף, ואלי שוסהיים. "חילול שבת כדי למנוע הפסקת הריון – שו"ת" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 95-97.