נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לויקה, ג'ון ד

לויקה, ג'ון, ומשה טנדלר. "Behavioral Genetics: The Quest for an Ethical Genome" JME 7,1, 2009, עמ' 14-22.
שטיינברג, אברהם, וג'ון לויקה. "Human Cloning: Scientific, Ethical, and Jewish Perspectives" JME BOOK I, עמ' 191-209.
לויקה, ג'ון. "האם המשובט הוא בן-אדם?" שיבוט גנטי – מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 13.