נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ויס, דוד ב

בראון, אלחנן, ודוד ויס. "השפעת דליות האֶשך ( Testicular Varicocele) בגיל הבגרות על הפוריות העתידית – בעיה סבוכה ובלתי פתורה" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 167-177.
בראון, אלחנן, ודוד ויס. "השפעת דליות האשך (Varicocele) בגיל הבגרות על פוריות עתידית – בעיה סבוכה ובלתי פתורה" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 23-34.