נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מרגלית, דוד

מרגלית, דוד. "נספח לדיון על קביעת רגע המוות והשתלת איברים בגליון ג' של אסיא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 42-43.
מרגלית, דוד. "נופך לדיון על קביעת רגע המוות והשתלת איברים" ספר אסיא א, עמ' 198-199.