נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי צימרמן, דינה רחל

צימרמן, דינה, ואלחנן בראון. "התערבות הורמונלית למניעת חופת נידה – תשובה לתגובה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 327-328.
צימרמן, דינה, ואלחנן בראון. "מתי מוצדקת התערבות הורמונלית למניעת חופת נידה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 317-323.
צימרמן, דינה. "עקרות הלכתית – אבחון וטיפול הלכתי-רפואי" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 63-82.
צימרמן, דינה. "תרופות אנטי דכאוניות בזמן הנקה" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 414-423.
צימרמן, דינה, ואלחנן בראון. "התערבות הורמונלית למניעת חופת נידה, תשובה לתגובה" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 10.
צימרמן, דינה, ואלחנן בראון. "מתי מוצדקת התערבות הורמונלית למניעת חופת נידה" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 8.
צימרמן, דינה. "תרופות אנטי דיכאוניות בזמן הנקה" חוברת אסיא עא-עב, עמ' 204-211.