נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מלאך, דניאל

מלאך, דניאל. "עיקור חצוצרות (Tubal Sterilization)" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 264-289.
מלאך, דניאל. "גלולות למניעת הריון" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 148-160.
דייטש, מתתיהו, ואחרים. "מכתבים למערכת – עישון; המאבד עצמו לדעת; ניתוחי מתים; מצוות פרו ורבו" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 89-93.
מלאך, דניאל. "עיקור חצוצרות (Tubal Sterilization)" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 51-79.
מלאך, דניאל. "גלולות למניעת הריון – אמינות וסיבוכים" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 33-45.
מלאך, דניאל. "המפלת גוף אטום – תגובת ד"ר מלאך" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 72.
מלאך, דניאל. "המפלת גוף אטום – אין אמו טמאה לידה" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 55-69.
מלאך, דניאל. "רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 149-170.
מלאך, דניאל. "פתח פתוח בבוגרת – הלכה ומציאות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 418-419.
מלאך, דניאל. "עוד על השפעה חיצונית על התבגרות מינית" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 378.