נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ולוולסקי, יואל ב

וינשטיין, דוד, ויואל ולוולסקי. "יעוץ רוחני ראשוני לצעיר דתי בעל דחפים הומוסקסואליים" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 339-346.
ולוולסקי, יואל, ודוב ווינשטיין. "ייעוץ רוחני ראשוני לצעיר דתי בעל דחפים הומוסקסואליים" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 108-115.