נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בר אילן, יחיאל מ

בר אילן, יחיאל. "בדיקות סקר רפואיות לגילוי מוקדם בהלכה ובהשקפה" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 12-30.
בר אילן, יחיאל. "בדיקות סקר רפואיות לגילוי מוקדם בהלכה ובהשקפה" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 386-404.
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרֵעַ ועל הרופא כחבר" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 109-145.
בר אילן, יחיאל, ואחרים. "טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 130-139.
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרע ועל הרופא כחבר" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 13.
בר-אילן, נפתלי, ואחרים. "טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 9.