נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לוי, יעקב

לוי, יעקב. "בדיקת תרופות חדשות ובעיותיה ההלכתיות" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 22-23.
לוי, יעקב. "טפול הורמונלי לנשים מנקודת השקפת הדת היהודית" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 15-17.
לוי, יעקב. "מאימתי מותר להוציא איבר להשתלה" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 41.
לוי, יעקב. "הגלולה למניעת הריון" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 36-38.
לוי, יעקב. "תחליפי הכליה וההלכה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 34-36.
לוי, יעקב. "המכון מול בעיות רפואיות הלכתיות" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 4-7.
לוי, יעקב. "הצלת הולד במיתת אם" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 30-31.
לוי, יעקב. ""החולה לפנינו" (הרהורי רופא בענין היתר נתוחי מתים)" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 10-18.
לוי, יעקב. "החולה לפנינו (דברי הסבר)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 23-26.
לוי, יעקב. "בין דם לדם" חוברת אסיא ח, תשל"ג, עמ' 19-22.