נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רובינזון, יעקב

רובינזון, יעקב. "טריפה באדם" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 30-34.
רובינזון, יעקב. "הרס רירית הרחם – האם יש בה איסור סירוס?" ספר אסיא י, עמ' 261.
רובינזון, יעקב. "טריפה באדם" ספר אסיא ט, עמ' 85-89.