נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בלפר, ישראל

בלפר, ישראל. "ASSIA Abstracts 93-96" JME 8.2, 2016, עמ' 71-72.
בלפר, ישראל. "The Trolley Problem at a Crossroads: Halacha and NeuroEthics" JME 8.2, 2016, עמ' 61-70.
בלפר, ישראל. "Steroid Use and Special Prostheses: Halachic evaluation of two issues in sports, medicine and technology" JME 7,1, 2009, עמ' 43-49.
שטינברג, אברהם, וישראל בלפר. "קביעת רגע המוות: רשימה ביבליוגרפית-הלכתית" קביעת רגע המוות, תשס"ח, עמ' 349-356.
בלפר, ישראל. "מלאכות שבת וממשקי אדם-מכונה" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 67-90.
בלפר, ישראל. "מלאכות שבת וממשקי אדם-מכונה" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 15-38.