נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לוונשטיין, ישראל

לוונשטיין, ישראל, ומשה טנדלר. "עוד על דעת הג"ר משה פיינשטיין בסוגיית המוות המוחי" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 229-230.
מאיר, דוד, ואחרים. "מכתבים למערכת – מוות מוחי; הוצאת וולד לאחר מות האם; צום מיניקות ומעוברות ביוה"כ; טלטול וניוול המת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 183-195.
לוונשטיין, ישראל. "עוד על דעת הגר"מ פיינשטין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי" ספר אסיא ז, עמ' 145-146.