נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ויגודה, מיכאל

ויגודה, מיכאל. "סיכול חוזים עקב מגפת הקורונה" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 78-87.
ויגודה, מיכאל. "בירור יהדותה של תורמת ביצית – חוות דעת הלכתית" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 23-40.
ויגודה, מיכאל. "ירושה טכנולוגית – זכויות הירושה של מי שהורתו החלה אחר מות המוריש" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 83-98.
ויגודה, מיכאל. "הרהורים על "הולדה בעוולה" לאור מקורות המשפט העברי" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 20-32.
ויגודה, מיכאל. "הרהורים על "הולדה בעוולה" לאור מקורות המשפט העברי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 286-298.
ויגודה, מיכאל. "תרומת איברים מן החי והמסחר בהם" ספר אסיא י, עמ' 59-78.