נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי יצחקי, מנחם

קן, מרקו, ואחרים. "חולה ביום הכיפורים" ספר אסיא ב, עמ' 252-254.