נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גרנט, מ

זילברשטיין, יצחק, ואחרים. "מכתבים למערכת – הקדמת תור; דחיית נפש מפני נפשות; איבחון מחלות מולדות לפני תום 40 יום מההפריה; התמחות רפואית" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 183-187.
לוין, א., ומ גרנט. "אבחון טרום לידתי של מחלות מולדות לפני תום 40 יום מההפריה" ספר אסיא ט, עמ' 250-251.