נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי נמיר, סודי

נמיר, סודי, ומרדכי הלפרין. "שאלה לגבי פעולות האסורות בשבת" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 523-524.
נמיר, סודי. "מכתבים למערכת: קריאת שם לילוד; פעילות מד"א בשבת" חוברת אסיא לה, תשמ"ג, עמ' 77-79.
נמיר, סודי. "קיום ברית מילה בתינוק עם צהבת" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 63-110.
נמיר, סודי. "הטיפול בפצע פתוח בשבת" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 21-29.
נמיר, סודי. ""צרעת" בזמן הזה – בסיס הלכתי" חוברת אסיא קא-קב, תשע''ו, עמ' 19-28.
נמיר, סודי. "תפילת הרופא החוקר" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 107-108.
נמיר, סודי. "הארכת חיי החולה הסופני – רשות או חובה" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 209-217.
נמיר, סודי. "שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 193-194.
נמיר, סודי. "תפילת הרופא החוקר" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 1.
נמיר, סודי. "הארכת חיי החולה הסופני – רשות או חובה?" חוברת אסיא סג-סד, עמ' 9-17.