נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וינרוט, אברהם

וינרוט, אברהם. "האם הצורך ב"הסכמה מדעת" מחייב לספר לחולה את כל האמת המרה" חוברת אסיא קכג-קכד, 2022, עמ' 212-229.
וינרוט, אברהם. "Breach of Contract to Donate Bone Marrow" JME 8.2, 2016, עמ' 43-52.
וינרוט, אברהם. "" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 127-152.
וינרוט, אברהם. "הפרת התחייבות לתרום מח עצם" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 27-61.
וינרוט, אברהם. "הפרת התחייבות לתרום מח עצם" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 53-87.