נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שולמן, רוברט

שולמן, רוברט. "AIDS Update" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 25.
שולמן, רוברט. "פתיחת המושב בנושא איידס" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 151.