נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שולמן, רפאל צבי

קסירר, שלמה, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת; מוות מוחי; שתיית נשים מיניקות ביום הכיפורים; עצם הלוז" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 118-126.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "מות מוחי ע״פ ההלכה – שו״ת" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 21-28.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "מוות מוחי ע"פ ההלכה – שו"ת" ספר אסיא י, עמ' 323-325.