נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שטיין, דב

הכהן אבינר, שלמה, ואחרים. "תכנון המשפחה ומניעת הריון" ספר אסיא ד, עמ' 183-189.