נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גילבוד, ג'ון

גילבוד, ג'ון. "דימום מחמת התקן תוך-רחמי (מכתבו של ד"ר גילבוד לד"ר לוי)" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 171-172.
גילבוד, ג'ון. "העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת" ספר אסיא י, עמ' 232-233.