נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וייס, אשר

וייס, אשר. "לקט תשובות בענין צירוף מנין דרך מרפסות" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 125-135.