נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לאו, דוד

לאו, דוד. "תפילה במניין בימים אלו" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 117.
לאו, דוד. "הנחיות לקראת צום י"ז בתמוז" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 90.
לאו, דוד, ויצחק יוסף. "הרבנות הראשית – קיום מצוות ברית מילה בימי נגיף הקורונה" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 53.