נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וייס, יצחק יעקב

וייס, יצחק. "בענין צלומי רנטגן בשבת" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 32-33.