נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גשטטנר, נתן

רוט, אליזר, ונתן גשטטנר. "קעקוע למטרות רפואיות – שו"ת" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 392-395.
גשטטנר, נתן. "בירור בדין בדיקה שיכול לעשותו פצוע דכא" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 12-13.