נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קליימן, פסח

בן-פורת, אליעזר, ופסח קליימן. "גלולות הורמונליות למניעת הריון לענין הלכות נדה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 305-312.