נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי נבנצל, אביגדור

נבנצל, אביגדור. "על הכרת הטוב של הגרי"ז גוסטמאן" חוברת אסיא קכא-קכב, 2021, עמ' 88.
וישליצקי, ל, ואחרים. "הערות ותגובות-קוראים כותבים" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 40-41.
נבנצל, אביגדור. "הערות ותגובות – קוראים כותבים (הערות הרב נבנצל)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 35.
נבנצל, אביגדור. "קדימויות לטפול בזקן" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 57-65.
נבנצל, אביגדור. "מתן סמים משכרים לחולה מסוכן" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 39-41.
נבנצל, אביגדור, ואברהם אברהם. "מכתבים למערכת: טיפולי פוריות; חזרת צוות רפואי וצבאי בשבת" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 63-68.
נבנצל, אביגדור. "הפריה במבחנה – הערות" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 5.
נבנצל, אביגדור. "כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים והיתר שתיה למיניקות ביום הכיפורים" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 208.
נבנצל, אביגדור, ואחרים. "מכתבים למערכת – סיוע בהפלה מלאכותית; איידס בספר תהילים?; בן שמונה – תיקון בציטוט; צניעות ופסיכותרפיה" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 169-174.
זילברשטיין, יצחק, ואחרים. "מכתבים למערכת – הקדמת תור; דחיית נפש מפני נפשות; איבחון מחלות מולדות לפני תום 40 יום מההפריה; התמחות רפואית" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 183-187.