נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ביק (שאולי), אברהם

ביק (שאולי), אברהם. "הרפואה במשנתו ההלכתית של הגאון רבי יעקב עמדין" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 11-13.
ביק (שאולי), אברהם. "הרפואה במשנתו ההלכתית של הגאון רבי יעקב עמדין" ספר אסיא א, עמ' 293-295.