נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פבנזר (פעווזנר), אברהם ברוך

גינזבורג, יוסף, ואברהם פבנזר (פעווזנר). "הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית – הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש בעניין" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 227-235.
גינזבורג, יוסף, ואברהם פבנזר (פעווזנר). "הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית – הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 47-55.