נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אויערבאך, אברהם דב

אויערבאך, אברהם. "בדין שמוש בתרופות בשבת – תרופות מנע, חסונים והרגעה לאדם בריא בשבת" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 5-6.
אויערבאך, אברהם. "בדין שמוש בתרופות בשבת (המשך)" חוברת אסיא ח, תשל"ג, עמ' 14-18.
אויערבאך, אברהם. "בדין שימוש בתרופות בשבת" ספר אסיא א, עמ' 14-23.