נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שטינמן, אהרן יהודה ליב

בוימל, יוסף, ואחרים. "בעניין עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש – פסקי הלכה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 79-85.