נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בן-פורת, אליעזר

בן-פורת, אליעזר, ופסח קליימן. "גלולות הורמונליות למניעת הריון לענין הלכות נדה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 305-312.
בן-פורת, אליעזר, ומרדכי הלפרין. "וסת הגוף" חוברת אסיא צה-צו, תשע''ה, עמ' 151-164.
פרימר, זאב, ואחרים. "מכתבים למערכת: הטית חץ; משחות בשבת; תרונמת מח עצם; כתם בנטילת גלולות; הרגשה; בדיקות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 196-220.
בן-פורת, אליעזר. "כריתת הרחם בהלכה" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 66-80.
בן-פורת, אליעזר. "טבעת נוּבַה (NuvaRing) לענין חציצה בטבילה ולענין בדיקות הפסק טהרה וז' נקיים; שו"ת – דימום בעת שימוש בטבעת נובה" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 85-93.
בן-פורת, אליעזר. "גלולות הורמונליות למניעת הריון לענין הלכות נדה" חוברת אסיא פז-פח, עמ' 129-137.
בן-פורת, אליעזר. "אפשרויות הלכתיות למניעת עקרות עקב ביוץ מוקדם" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 83-88.
בן-פורת, אליעזר. "גדרה של מכה לענין תלית ראית הדם בה" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 141-149.
בן-פורת, אליעזר. "בירורים בענין הפריה חוץ גופית (IVF)" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 233-239.
בן-פורת, אליעזר. "בירורים בענין הפריה חוץ-גופית" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 11.