נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ווינשטיין, דוב ב

וולוולסקי, יואל, ודוב ווינשטיין. "יעוץ רוחני ראשוני לצעיר דתי בעל דחפים הומוסקסואליים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 84-90.
ולוולסקי, יואל, ודוב ווינשטיין. "ייעוץ רוחני ראשוני לצעיר דתי בעל דחפים הומוסקסואליים" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 108-115.