נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ברקוביץ', דב

ברקוביץ', דב, וחדוה אריאל. "צניעות במקומות העבודה (נייר עמדה)" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 51-71.
ברקוביץ', דב, ואחרים. "צניעות במקומות העבודה – דף עמדה" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 316-332.