נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי זנו, דוד

זנו, דוד. "קבוצות סיכון – חובת האדם להיבדק" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 365-376.