נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שבתאי, דוד

Reidler, Jay, ואחרים. "Letters to the Editor" JME 6,2, 2008, עמ' 67-70.
שבתאי, דוד, וRaymond Sultan. "Metzitzah b'Peh – Paradigm for Halachic Risk Taking" JME 6,1, 2007, עמ' 26-48.
שבתאי, דוד, וRaymond Sultan. "Metzitza b'Peh – Paradigm for Halachic Risk Taking" JME BOOK III, 2011, עמ' 138-173.
שבתאי, דוד, ואחרים. "כהנים בבתי חולים – האם טומאה חודרת לפירי המעליות?" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 122-157.
יפה, יעקב, ואחרים. "כהנים בבתי חולים – האם טומאה חודרת לפירי המעליות?; נספח העורך" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 227-259.