נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וולף, דניאל

וולף, דניאל, ואחרים. "מכתבים למערכת: הרב מצגר קביעת רגע המוות; הרב אמוץ כהן – חשש עגינות בתרומת זרע לאחר המוות; הרב דניאל וולף – טומאה רצוצה; הרבי מליובאוויטש על הפריית מבחנה" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 218-222.
וולף, דניאל. "עוד על שיטת הגר"א בגדר טומאה רצוצה" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 263-264.