נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דביר, הראל

דביר, הראל. "צרעת הראש בימינו – השתלת שער ואיסור קוצץ בהרתו" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 81-101.
דביר, הראל. "מהימנות בדיקות דנ"א לקביעת ממזרות" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 52-82.
דביר, הראל, ואריה כ"ץ. "הערות בעניין ביאה שלא כדרכה – למאמרו של הרב אריה כץ" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 187-188.
כ"ץ, אריה, ואחרים. "מגע פיזי בין בני זוג נשואים – הערות למאמרו של הרב יצחק רונס" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 189-206.
דביר, הראל. "האם יש פתרון למצבים בהם תשמיש אסור מחמת הסכנה?" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 109-120.
דביר, הראל. "טהרת נשים לקרבן פסח – שימוש באמצעים פרמקולוגים" חוברת אסיא צה-צו, תשע''ה, עמ' 125-134.
דביר, הראל, ואריה כ"ץ. "בעניין ביאה שלא כדרכה – הערות למאמר הרב אריה כ"ץ ותשובת הרב כ"ץ" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 411.
דביר, הראל. "מגע פיזי בין בני זוג נשואים – הערות למאמרו של הרב יצחק רונס" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 388-390.
דביר, הראל. "האם יש פתרון למצבים בהם תשמיש אסור מחמת הסכנה?" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 364-375.