נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אידלמן, זלמן

אידלמן, זלמן. "חיוב האדם להיבדק – האם בכל המצבים?" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 377-378.