נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי צימבליסט, חיים גדליה

אריאל, יעקב, ואחרים. "פצוע דכא בעקרות יתרוגנית – שו"ת" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 183-197.