נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שפרן, יגאל

מאיר, דוד, ואחרים. "מכתבים למערכת – מוות מוחי; הוצאת וולד לאחר מות האם; צום מיניקות ומעוברות ביוה"כ; טלטול וניוול המת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 183-195.
שפרן, יגאל. "הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת — היבטים הלכתיים" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 95-118.
שפרן, יגאל. "הקדמת תור תוך דחיית אחרים" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 129-130.
קטן, יואל, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא בשבת; הסכמה לניתוח בשבת; אמירה לחולה" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 171-181.
שפרן, יגאל. "אמירת אמת לרופא" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ח, עמ' 16-23.