נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הנקין, יהודה הרצל

הנקין, יהודה. "נוכחות הבעל בחדר הלידה" חוברת אסיא יט, תשל"ח, עמ' 44-52.
הנקין, יהודה, ושמואל הכהן מונק. "מכתבים למערכת: נוכחות הבעל בשעת לידה; היסטוריה של בית החולים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 43-44.
הנקין, יהודה. "מכתבים למערכת – עוד על נוכחות הבעל בשעת הלידה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 90-91.
הנקין, יהודה. "ברכת הגומל על בן או בת שנתרפאו" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 41-50.
הנקין, יהודה. "סכנתא או איסורא בהלכות תשמיש" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 345-350.
הנקין, יהודה. "הפלה קודם ארבעים יום" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 266-278.
הנקין, יהודה. "סכנתא או איסורא בהלכות תשמיש" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 13.
הנקין, יהודה. "הפלה קודם ארבעים יום" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 133-145.
הנקין, יהודה. "ברכת הגומל על בן ובת שנתרפאו" ספר אסיא ט, עמ' 73-82.
הנקין, יהודה. "נוכחות הבעל בחדר לידה" ספר אסיא ו, עמ' 68.