נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי יפה, יעקב

שבתאי, דוד, ואחרים. "כהנים בבתי חולים – האם טומאה חודרת לפירי המעליות?" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 122-157.
יפה, יעקב, ואחרים. "כהנים בבתי חולים – האם טומאה חודרת לפירי המעליות?; נספח העורך" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 227-259.