נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פרנקל, יצחק ידידיה

פרנקל, יצחק. "קדושת האדם והצלת חייו לעומת המוות והחדלון" חוברת אסיא כ, תשל"ח, עמ' 13-16.
פרנקל, יצחק. "קדושת האדם והצלת חייו" ספר אסיא ג, עמ' 463-466.