נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רוזן, יצחק יהודה

רוזן, יצחק. "מכתבים למערכת: עוד על הקמת שם מזרעו של מת; ראיית נגעים, פתיחת פה לשטן וברכת הגומל" חוברת אסיא קיא-קיב, 213-221, עמ' 213-221.
פרימר, זאב, ואחרים. "מכתבים למערכת: הטית חץ; משחות בשבת; תרונמת מח עצם; כתם בנטילת גלולות; הרגשה; בדיקות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 196-220.
רוזן, יצחק, ואחרים. "מכתבים למערכת – עוד על גזירת המילה, תרופות בפסח ואפידורל בלידה; עוד על דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בעניין הדיאפרגמה" חוברת אסיא פא-פב, תשס''ח, עמ' 199-210.
רוזן, יצחק. "אחד מששים מחוליו" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 290.
רוזן, יצחק. "עוד על ירקות ופירות בכתבים רבניים בימה"ב" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 344-346.
רוזן, יצחק. "על רפואה סגולית בשבת – מכתב" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 233.
רוזן, יצחק. "עוד על אפידורל בלידה" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 395.
רוזן, יצחק. "עוד על בחירת מין הילוד" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 320-321.
רוזן, יצחק. "עוד על יניקת תינוק יהודי ממינקת נכריה" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 93-95.
רוזן, יצחק. "פגים שאינם בני קיימא" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 140.