נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שילת, יצחק

שילת, יצחק. "Establishing the Moment of Death in Transplantation Procedures" JME 6,1, 2007, עמ' 49-64.
שילת, יצחק. "שכפול גנטי לאור ההלכה" שיבוט גנטי – מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 6-7.
שילת, יצחק. "שכפול גנטי ובחירה אישית" ספר אסיא י, עמ' 148-152.