כל מאמרי רוזנפלד, יקותיאל

פרימר, זאב, ואחרים. "מכתבים למערכת: הטית חץ; משחות בשבת; תרונמת מח עצם; כתם בנטילת גלולות; הרגשה; בדיקות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 196-220.
רוזנפלד, יקותיאל, ואחרים. "מכתבים למערכת: נידה, השתלמות; בדיקות סקר; שינוי מין; אמצעי מניעה; 'הרגשה' ווגיניזמוס" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 185-209.
שטרנבוך, משה, ואחרים. "חזרה מתרומת מח עצם – הערות ושו"ת" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 92-94.
רוזנפלד, יקותיאל. "חילול שבת לצורך תפילה או רפואה סגולית" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 299-300.
רוזנפלד, יקותיאל. "חילול שבת לצורך תפילה או רפואה סגולית" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 20.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.