נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בראנדסדארפער, מאיר

אליהו, מרדכי, ואחרים. "תוספת: גדולי הרבנים על הרדמה במילה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 360-365.
בראנדסדארפער, מאיר. "אין לצום כלל בערב ר"ח ניסן מחמת המגפה" חוברת אסיא קיז-קיח (קובץ הקורונה – גל ראשון), 2020, עמ' 89.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, עמ' 119-126.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 119-126.