נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קליין, מנשה

קליין, מנשה, ואחרים. "בדיקות דם בשבת לחולי סכרת – שו"ת" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 86-102.
נויברט, יהושע, ואחרים. "מחלת הסכרת בדיקת דם בשבת – שו"ת" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 2.