נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דימנטמן, מרדכי

דימנטמן, מרדכי. "הבנת דברי חז"ל לאור המציאות הגניקולוגית" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 193.